Dataskyddsförklaring www.bel-sol.com

 

Dataskydd är särskilt viktigt i vårt företag och när du använder vår webbplats. Användning av vår webbplats www.bel-sol.com är i princip möjligt utan att tillhandahålla personuppgifter. Vi behandlar bara användarnas personuppgifter i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållandetden funktionella webbplatsen och för tillhandahållande och leverans av våra tjänster är nödvändigt.

 

Bearbetningen av personuppgifter sker vanligtvis endast med användarens samtycke. Ett undantag från användarens förhandsgodkännande finns endast om det föregående samtycket är tekniskt och faktiskt inte möjligt och bearbetningen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

 

På vår sida www.bel-sol.com Vi presenterar vårt sortiment av varor från utomhus- och campingsektorn. Du har en enkel och icke-bindande möjlighet att få en översikt över vårt sortiment. Du har också möjligheten att använda den på vår webbplats www.bel-sol.com integrerad butiksprogramvara för att få de visade varorna. Personuppgifter behandlas för dessa processer, detaljerna nedan visas.

 

 

(1) Rättslig grund

I den mån vi har den registrerades samtycke till bearbetningen av personuppgifter eller vi hämtar dem från den registrerade, artikel 6 para. 1 lit. a av den rättsliga grunden för GDPR för databearbetning.

 

Om vi är kontraktsmässigt kopplade till den registrerade och bearbetningen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, sker databearbetningen på grundval av artikel 6 para. 1 lit. b i GDPR) Detta gäller också för bearbetningsoperationer som är nödvändiga under inledandet av avtalsförhållanden.

 

I den mån bearbetningen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som vårt företag är föremål för, är artikel 6 punkt. 1 lit. c GDPR som rättslig grund.

 

Om bearbetning är nödvändig för att säkerställa vårt bolags eller tredje parts berättigade intressen och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger det tidigare intresset, kommer uppgifterna att behandlas på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR behandlas.

 

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagring enligt av de nämnda rättsliga grunderna gäller inte. Lagring kan också ske om detta har lagts till av lagstiftaren genom förordningar som vi omfattas av. De lagrade uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om den lagringsperiod som föreskrivs i de nämnda standarderna löper ut, såvida inte ytterligare lagring är nödvändig för att uppfylla kontraktsändamål.

 

 

(2) Ansvarig i betydelsen av GDPR

Den ansvarige i betydelsen av Allmänna uppgiftsskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar samt andra dataskyddsbestämmelser:

 

Lei Zhou

Westfield Otudoors GmbH

Siemesdyk 60

47807 Krefeld

 

Tele: 02151 - 644 140

E-post: info@bel-sol.com

Hemsida: www.bel-sol.com

 

 

(3) Drift av en onlinebutik

Vi har skapat en onlinebutik på vår webbplats som gör att du kan beställa våra varor. För utförandet av beställningen anger kunden personuppgifter som en del av orderbearbetningen, som vi lagrar. Dessa läkemedel inkluderar:

 

- Fullständigt namn

- Adress (fakturerings- och leveransadress)

- Betalningsuppgifter

- E-postadress

 

Uppgifterna är absolut nödvändiga för att behandla din beställning och för att leverera varorna. Databearbetning är obligatorisk för att uppfylla våra (köp) avtalsenliga skyldigheter, den rättsliga grunden är Art. 6 para. 1 lit. b i GDPR)

 

För att behandla beställningen måste vi också skicka informationen till tredje part. Dessa är främst tjänsteleverantörer från områdena orderhantering, betalningsbearbetning och transport. De personuppgifter som samlas in för beställningsprocessen kommer att raderas efter beställningen. För mer information om dina rättigheter, se sista stycket i denna dataskyddsdeklaration.

 

Vi arbetar med I-Uppfyllning inom området för bearbetning av order. Du kan läsa mer om detta företag här: https://www.i-fulfilment.co.uk/

 

Dessutom kommer informationen att vidarebefordras till transport- och paketjänster (DPD och GLS) som behöver uppgifterna för leverans av din beställning.

 

Du kan hitta mer information om dataskyddsbestämmelserna hos GLS här:

https://gls-group.eu/DE/de/datenschutz-standard

 

Du kan hitta mer information om DPD:s dataskyddsbestämmelser här: https://www.dpd.com/de/de/datenschutz/

 

Offentliggörande av uppgifterna är också nödvändigt för de betalningstjänstleverantörer som du valt i beställningsprocessen.

 

Du kan hitta mer information om PayPal-regler för dataskydd här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Du kan hitta mer information om Stripe dataskyddsbestämmelser här:

https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation

 

 

(4) Registrering på vår webbplats

På vår webbplats erbjuder vi användare möjlighet att registrera sig genom att tillhandahålla sina personuppgifter. Informationen matas in i en inmatningsmall som sedan överförs till oss och sparas. En överföring av data till tredje part sker inte. Följande data samlas in som en del av registreringsprocessen:

 

- Fullständigt namn

- Adress (fakturerings- och leveransadress)

- E-postadress

- Telefonnummer

- personligt lösenord

Följande data lagras också vid registreringen:

- Användarens IP-adress

- Datum och tidpunkt för registrering

 

Som en del av registreringsprocessen erhålls användarens samtycke till bearbetningen av denna information. Den rättsliga grunden för bearbetningen av uppgifterna är Art. 6 para.1 lit. a GDPR. Om registreringen tjänar till att uppfylla ett avtal som användaren är part i eller för att genomföra pre-contractual åtgärder, är den ytterligare rättsliga grunden för bearbetningen av uppgifterna Art. 6 para. 1 lit. b i GDPR)

 

En registrering av användaren är nödvändig för att tillhandahålla vissa innehåll och tjänster på vår webbplats och förenklar bearbetningen av beställningar via vår onlinebutik såväl som flera beställningar, t.ex. via övervakningslistor, som du kan skapa och ringa upp under din profil. Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. Detta är fallet där de uppgifter som samlats in under registreringsprocessen om registreringen på vår webbplats avbryts eller ändras.

 

Som användare kan du när som helst avbryta registreringen. Du kan när som helst ändra de data som lagras om dig. För att göra detta, logga in på ditt konto och ändra eller radera informationen. Kontot kan naturligtvis också raderas helt av oss om du ber oss göra det.

 

 

(5) Kontaktformulär och e-postkontakt

Vi erbjuder ett kontaktformulär för vissa erbjudanden, som kan användas för att kontakta oss elektroniskt. Om en användare utnyttjar detta erbjudande kommer de data som matas in i inmatningsmasken att överföras till oss och sparas. Följande data kan anges: namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

 

Ditt samtycke till bearbetningen av uppgifterna erhålls som en del av sändningsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsdeklaration.

 

Alternativt kan du kontakta oss via den angivna e-postadressen. I dessa fall sparas användarens personuppgifter som skickas med e-postmeddelandet.

 

Den rättsliga grunden för bearbetningen av uppgifterna är artikel 6 punkt. 1 lit. b i GDPR) I andra fall är den rättsliga grunden för databearbetning användarens samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

 

Bearbetningen av personuppgifterna från kontaktformuläret eller ett e-postmeddelande tjänar till att behandla etablering av kontakt i enlighet med användarens begäran och specifikation. Annan personlig information som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem.

 

Informationen som skickas av användaren kommer att raderas efter att de har skickats. För data som skickas via kontaktformulär eller e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har slutförts.

 

Användaren har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till bearbetningen av personuppgifter och att när som helst invända mot lagring av hens personuppgifter. Det räcker om användaren informellt informerar oss muntligt eller skriftligt, vissa kommunikationskanaler krävs inte. Vi rekommenderar meddelande via e-post. I dessa fall kommer alla personuppgifter som sparats av oss under kontakt med oss via kontaktformuläret eller e-postmeddelande att raderas.

 

 

(6) Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

Varje gång vår webbplats öppnas registrerar vårt system automatiskt allmän information från datorns datorsystem.

Följande data samlas in:

 1. 1. Besökarens värdnamn / IP
  2. Exakt tid för sidsamtalet
  3. Ringad URL
  4. HTTP-statuskod
  5. Överförda byte av den begärda URL: en
  6. Om det finns tillgängligt, hänvisaren (hänvisande sida)
  7. Information om besökarens webbläsare och PC

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. De insamlade uppgifterna lagras inte i samband med användarens andra personuppgifter.

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är art. 6 para. 1 lit, f i GDPR. Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att vår webbplats ska kunna levereras till användarens dator. Användarens IP-adress måste förbli lagrad under hela sessionen. Loggfilerna sparas för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder vi data för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten i våra informationsteknologisystem. Det finns ingen utvärdering för andra ändamål, t.ex. marknadsföring.

 

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. När det gäller insamling av data för tillhandahållandet av webbplatsen är detta fallet i slutet av respektive session. Genererade loggfiler raderas senast 7 dagar. Om lagring utöver detta görs, raderas eller avlägsnas de inspelade IP-adresserna så att det inte längre är möjligt att tilldela den anropande klienten.

 

 

Insamlingen av uppgifterna för tillhandahållande av vår webbplats och lagring av uppgifterna i loggfiler är absolut nödvändig för webbplatsens drift, användaren har ingen möjlighet att invända.

 

 

(7) Användning av Cookies

Vår hemsida använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. Om en användare öppnar en webbplats kan en cookie sparas i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra det möjligt för butiken och förfrågningsformuläret att fungera korrekt. Användardata som samlas in på detta sätt är pseudonymerade av tekniska försiktighetsåtgärder, så det är inte möjligt att tilldela informationen till en användare. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

 

När du besöker vår webbplats informerar ett informationsbaner användarna om användning av cookies för analysändamål och hänvisar till vår dataskyddsdeklaration. Lagring av cookies kan förhindras i webbläsarinställningarna.

 

Den rättsliga grunden för bearbetning av personuppgifter med hjälp av cookies är Art. 6 para. 1 lit, f i GDPR. Cookies används för att säkerställa att butiken och vår webbplats fungerar smidigt.

 

Cookies lagras på användarens dator och skickas därifrån till oss. I detta avseende har användaren full kontroll över användningen av cookies och kan inaktivera eller begränsa användningen via inställningarna i sin webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas av användaren när som helst. Om cookies inaktiveras för vår webbplats kan funktionen på vår webbplats begränsas.

(8) Webbanalys av Google Analytics

För vår webbplats använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner till ett pseudonym användar-ID och därmed analysera användarens aktiviteter.

Google Analytics använder cookies (se ovan) som är lagrade på din dator och som analyserar din användning av webbplatsen. Informationen om användningen av webbsidan och som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förbir din IP-adress förkortad hos Google och kommer att förvaras inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen eller av andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Detta genomförs som en del av Google Analytics och som din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med annan data från Google.

På webbplatsens operatörs vägnar använder Google denna information för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Vårt legitima intresse för databearbetning ligger i tillhandahållandet av dessa tjänster. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är därför arti. para. 1 lit, f i GDPR. Uppgifterna som skickas av oss och länkade till kakor, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID kommer att raderas automatiskt efter 14 månader. Data vars lagringsperiod har löpt ut raderas automatiskt en gång i månaden. Google ger dig mer information om användningsvillkoren och dataskydd för Google Analytics via länken https://www.google.com/analytics/terms/de.

Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet med detta. I det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kanförhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och bearbetning av denna information av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Avvisande cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats.

 

(9) Den registrerades rättigheter

Om du behandlar personuppgifter har du följande rättigheter:

 1. Rätt till information

Du kan begära bekräftelse från kontrollenheten om huruvida personuppgifter om dig kommer att behandlas av oss.

Om sådan bearbetning är tillgänglig kan du begära följande information från den ansvariga personen:

 

(a) de syften för vilka personuppgifterna behandlas;

(b) kategorierna av personuppgifter som behandlas;

(c) mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har blivit eller kommer att avslöjas;

(d) den planerade lagringstiden för dina personuppgifter eller, om specifik information inte är möjlig, kriterier för att bestämma lagringsperioden;

(e) förekomsten av en rätt till korrigering eller radering av dina personuppgifter, en rätt till begränsning av bearbetningen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna bearbetning;

(f) rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;

(g) all tillgänglig information om informationens ursprung om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;

(h) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med art. 22 para. 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken i fråga och omfattningen och avsedda effekterna av sådan bearbetning för den registrerade.

 

Du har rätt att begära information om huruvida personuppgifterna för dig överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära information om lämpliga garantier i enlighet med art. 46 i GDPR ska informeras i samband med överföringen.

 1. Rätt till korrigering

Du har rätt till korrigering och/eller rättelse från den ansvariga om de behandlade personuppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvariga måste göra rättelsen omedelbart.

 

 1. Rätt till begränsning av bearbetning,

Du kan begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas under följande villkor:

 

(a) om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera riktigheten för personuppgifterna;

(b) bearbetningen är olaglig och du vägrar ta bort personuppgifterna och i stället begär att användningen av personuppgifterna begränsas;

(d) den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna i syfte att behandla, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden, eller

(e) om du gör invändningar mot bearbetningen i enlighet med art. 21 para.1 i GDPR och det är ännu inte säkert om den ansvariga personens berättigade skäl uppväger dina skäl.

 

Om bearbetningen av dina personuppgifter har begränsats kan dessa uppgifter - förutom lagring – endast erhållas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänt intresse unionen eller en medlemsstat. Om bearbetningsbegränsningen har begränsats enligt ovanstående villkor kommer du att informeras av den ansvariga personen innan begränsningen upphävs.

 

 1. Rätt till radering

Skyldighet till radering

Du kan begära att den registeransvarige raderar dina personuppgifter omedelbart, och den registeransvarige är skyldig att radera dessa uppgifter omedelbart om något av följande skäl gäller:

 

(a) Personuppgifterna som är relaterade till dig är inte längre nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt.

(b) Du återkallar ditt samtycke som bearbetningen baserades på i enlighet med Art. 6 para.1 lit. a eller art. 9 para.2 lit. en GDPR baserades, och det finns ingen annan rättslig grund för bearbetningen.

(c) Enligt Art. 21 para.1 i GDPR och det finns inga överväldigande berättigade skäl för bearbetningen, eller du gör en invändning mot bearbetningen. Art. 21 para.2 i GDPR att invända mot bearbetning.

(d) Personuppgifterna om dig har behandlats olagligt.

(e) Radering av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i de medlemsländer som den registeransvarige är föremål för.

(f) Personuppgifterna om dig samlades in i förhållande till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 para.1 i GDPR.

 

 

Undantag

Rätten till radering finns inte om bearbetning är nödvändig

(a) utöva rätten till yttrandefrihet och information,

(b) att uppfylla en juridisk skyldighet som kräver bearbetning i enlighet med lagen i unionen eller de medlemsstater som den registeransvarige är föremål för, eller att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som överförs till den registeransvarige har varit;

(c) av skäl av allmänt intresse inom området folkhälsa i enlighet med art. 9 para.2 lit. h och lit i och art. 9, para.3 i GDPR;

(d) för arkiveringsändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt. Art. 89 para.1 i GDPR, i den mån rätten som nämns under avsnitt a) sannolikt kommer att göra omöjlig eller allvarligt försämra uppnåendet av målen för denna bearbetning, eller

(e) att hävda, utöva eller försvara juridiska fordringar.

 1. Rätt till information

Om du har hävdat rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen mot den ansvariga personen är han skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har blivit avslöjade om denna korrigering eller radering av uppgifterna eller begränsningen av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats. Du har rätt gentemot den ansvariga att få information om dessa mottagare.

 1. Rätt till dataöverföring.

Du har rätt att ta emot de personuppgifter som du har lämnat till den ansvariga i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra denna information till en annan controller utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits, förutsatt att

 

(a) bearbetningen är baserad på samtycke i enlighet med Art. 6 para.1 lit. a i GDPR eller art. 9 para.2 lit. en GDPR eller på ett kontrakt enligt Art. 6 para.1 lit. b GDPR är baserat och

(b) behandlingen utförs med hjälp av automatiserade processer.

 

När du utövar denna rätt har du också rätten att överföra dina personuppgifter direkt från en controller till en annan, i den mån detta är tekniskt genomförbart. Andra människors friheter och rättigheter får inte påverkas av detta.

Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift som är i allmänhetens intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som har överförts till den ansvariga personen.

 

 1. Rätt till invändning

Du har rätt, av skäl som uppstår från din särskilda situation, när som helst mot behandlingen av dina personuppgifter, som är baserade på artikel 6 para.1 lit. e eller lit. f i GDPR, för att lämna in invändningar; detta gäller också profilering baserat på dessa bestämmelser.

Den ansvariga personen behandlar inte längre de personuppgifter som är relaterade till dig, såvida han inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om personuppgifterna om dig behandlas för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att sådan reklam; detta gäller också för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam.

Om du gör invändningar mot behandling för direkt marknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Oavsett direktiv 2002/58/EG har du möjlighet att utöva din rätt att invända i samband med användning av informationssamhällets tjänster med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

 

 1. Rätt att återkalla dataskyddsförklaringens samtycke

Du har rätt att när som helst dra tillbaka din godkännandedeklaration enligt lagen om dataskydd. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten hos behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

 1. Automatiskt beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat endast på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättslig effekt på dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt. Detta gäller inte när beslutet fattas

 

(a) är nödvändigt för att ingå ett avtal mellan dig och den ansvariga personen,

(b) är tillåtet på grundval av rättsliga bestämmelser i unionen eller de medlemsländer som den registeransvarige omfattas av och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen eller

(c) med ditt uttryckliga medgivande.

 

Dessa beslut kan emellertid inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art. 9 para.1 GDPR, såvida inte art. 9 para.2 lit. a eller lit. g i GDPR tillämpas och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter och dina berättigade intressen.

När det gäller de fall som nämns under a och c vidtar den ansvariga personen lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten att erhålla en persons ingripande från den ansvariga, för att uttrycka din egen ställning och hört talas om att ifrågasätta beslutet.

 1. Rätt att klaga på beslut som fattats av en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du tror att behandling av dina personuppgifter strider mot att GDPR bryter mot.

Den övervakningsmyndighet som klagomålet lämnades in kommer att informera klaganden om klagomålens status och resultat, inklusive möjligheten till ett rättsmedel i enlighet med art. 78 GDPR.

 

 

Från: Juni 2020

You have successfully subscribed!