HÅLLBARHET

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT VARA HÅLLBAR

Så att vi inte fortsätter att belasta vår miljö onödigt och kan fortsätta att njuta av den som vi gör idag, måste vi börja agera nu.

När allt mer plast och plastflaskor hamnar i världens hav och förstör naturliga livsmiljöer där, är det särskilt viktigt att motverka detta. Det är därför vi i Bel-Sol beslutade att använda återvunnet PET-material. Dessutom använde vi en e-beläggning för att belägga våra ramar och vi har utvecklat ett förpackningskoncept som är helt i miljöns intresse.

content
FRÅN PET-FLASKAN TILL BEL-SOL STOLEN

Vi på bel-sol använder ett speciellt material för våra stolar, det så kallade RPET-materialet, som är tillverkat av återvunna PET-flaskor. Detta innebär att flaskorna inte längre hamnar i havet eller förorenade stränder utan bearbetas ytterligare till tyger. Anslut till stolar där du kan sitta och njuta av naturen.

Du kan se i grafiken hur PET-flaskan blir tyg för våra stolar.

content
ÅTERVINNINGSPROCESS: FRÅN PET PET FLASKA TILL BEL-SOL STOLEN
  1. PET-flaskorna samlas in och sorteras efter färg.
  2. Därefter strimlas och tvättas de färglösa flaskorna.
  3. De rena PET-bitarna värms upp och smälts till pellets och sedan till flingor. Garn spinns därefter av flingorna.
  4. Det färdiga garnet vävs till ett tyg och trycks sedan med vårt bel-sol-mönster.
content
GRS-CERTIFIKATET

Global Recycled Standard är ett frivilligt och internationellt erkänt certifikat som registrerar den exakta andelen återvunna fibrer och material i en produkt. GRS spårar det återvunna materialet från källan till slutprodukten för att öka spårbarheten och transparensen i leveranskedjan.
Syftet med GRS-certifikatet är att öka andelen återvunnet material, göra försörjningskedjor mer hållbara och transparenta och att minska produktionens negativa effekter på människor och miljö.

FRÅN PET-FLASKAN TILL BEL SOL STOL

E-BELÄGGNING

Vår produktionsanläggning använder miljövänlig e-beläggning för att belägga ramarna. E-beläggning kan spara 16 % energi jämfört med den gamla beläggningsmetoden, eftersom den nya beläggningsmetoden inte längre kräver förbehandling av värme. Det är också mer resurs- och miljövänligt eftersom 5 % mindre pulver slösas bort och 50 % mindre miljöfarliga kemikalier används. Metoden använder mindre färskvatten eftersom vattnet inte längre blandas med kemikalier och därför kan användas för ytterligare produktionssteg. En annan fördel är att torktemperaturen kan sänkas med 20 grader under torkningsprocessen, vilket sparar energi.

content
FÖRPACKNINGEN

Eftersom vi ägnar mer uppmärksamhet åt vår miljö, inte bara i material och tillverkningsprocesser, utan också i förpackningen, använder vi kartonger som är tryckta så lite som möjligt för transport av bel-sol-produkter. Färgerna vi använder för utskrift är miljövänliga.

Kartong kan i allmänhet återvinnas då de består av cellulosa, trämassa och pappersavfall. De gamla lådorna och förpackningarna strimlas och bearbetas sedan till nya lådor. Färger och lim som används för design är problematiska. Dessa är ofta inte särskilt miljövänliga. Detta är en av den anledningarna till att vi använder oss av en detaljerad förpackningskonstruktion med en folierad kartong till förmån för vår miljö.

You have successfully subscribed!