Information om ångerrätten

Kunder som också är konsumenter har en lagstadgad ångerrätt. Konsumenter är fysiska personer som ingår en juridisk transaktion för syften som till stor del inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

-Information om ångerrätt-

Ni har rätt att inom fjorton dagar säga upp avtalet utan att ange något skäl.

Ångerfristen skall vara fjorton dagar från den dag, köpet gjordes, eller av en representant för din tredje part, dock ej transportföretaget, som varorna i besittning skickade.

För att utöva din uppsägningsrätt måste du maila oss (Westfield Outdoors GmbH, Siemesdyk 60, 47807 Krefeld, Tyskland): info@bel-sol.cominfo@bel-sol.com, Tel: 02151 - 644140, Fax: 02151 - 64414 19) med hjälp av ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att säga upp detta kontrakt. Du kan använda den bifogade standardblanketten, detta är dock inte obligatorisk.

För att uppfylla ångertiden räcker det, att ni skickar ett meddelande om nyttjande av ångerrätten före ångertidens utgång.

Följder av ångerrätten

Om ni ångrar detta avtal, måste vi återbetala er alla de belopp, som vi erhållit från er, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att ni har valt en annan typ av leverans än den av oss erbjudna kostnadseffektiva standardleveransen), och detta omedelbart och senast inom fjorton (14) dagar från den dag då meddelandet om ert återkallande av detta avtal har inkommit hos oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga affären, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I inget fall får du betala avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som sker tidigare.

Du måste omedelbart och under alla omständigheter, inte senare än fjorton dagar från den dag då du har informerat oss om någon uppsägning av detta avtal till oss eller att returnera varorna. Tidsfristen är uppfyllt om du skickar varan inom två veckor. Du ansvarar för den direkta kostnaden för returen. Du måste bara betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna värdeförlust beror på en hantering som inte varit nödvändig efter granskning av varornas art, egenskaper och funktion.

-Slut på information om ångerrätt-

Ångerrätten gäller inte för avtal för leverans av förseglade varor som av hälsoskäl eller hygienskäl inte är lämpliga för retur om deras försegling har tagits bort efter leveransen;

Formulär för tillbakatagande av modell

(Om du vill avbryta kontraktet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

Westfield Outdoors GmbH

Siemesdyk 60

47807 Krefeld

 

E-Post: info@bel-sol.com

Jag / vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för inköp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)

 

Beställd den (*) / mottagen den (*)

Konsumenten/konsumenternas namn:

Konsumenten/konsumenternas adress:

Konsumentens underskrift (endast när den anmälts på papper)

 

Datum

 

________________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

 

You have successfully subscribed!